מכירה הבאה   מכירה פומבית מס' 37   אמנות ישראלית ובינלאומית   13/08/2020

 פריט 261 | אברהם נתון
 אקוורל על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 180-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 262 | אברהם נתון
 אקוורל על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 180-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 263 | אברהם נתון
 אקוורל על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 250-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 264 | יעקב וכסלר
 שמן על בד
לפרטים ←
 הערכה: 350-400 $
  מחיר התחלתי 100 $
 פריט 265 | יעקב וכסלר
 שמן על עץ
לפרטים ←
 הערכה: 300-400 $
  מחיר התחלתי 100 $
 פריט 266 | יעקב וכסלר
 שמן על בד
לפרטים ←
 הערכה: 300-400 $
  מחיר התחלתי 100 $
 פריט 267 | יהושע גרוסברד
 מגזרת נייר
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 268 | יהושע גרוסברד
 מגזרת נייר
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 269 | זאב קון
 שמן על בד
לפרטים ←
 הערכה: 250-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 270 | שי קון
 שמן על בד
לפרטים ←
 הערכה: 500-600 $
  מחיר התחלתי 100 $
 פריט 271 | אברהם מלניקוב
 דומם
לפרטים ←
 הערכה: 200-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 272 | אברהם מלניקוב
 אקוורל על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 300-400 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 273 | מריק לכנר
 אקוורל על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 200-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 274 | מרסל ינקו
 אקוורל על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 250-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 275 | מרסל ינקו
 שמן על בד
לפרטים ←
 הערכה: 1,200-1,500 $
  מחיר התחלתי 500 $
 פריט 276 | מנשה קדישמן
 טוש על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 277 | מנשה קדישמן
 מונוטייפ
לפרטים ←
 הערכה: 250-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 278 | מנשה קדישמן
 פסטל ופחם על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 250-300 $
  מחיר התחלתי 50 $
 פריט 279 | מנשה קדישמן
 אקוורל ועפרון על בד
לפרטים ←
 הערכה: 400-500 $
  מחיר התחלתי 100 $
 פריט 280 | מנשה קדישמן
 גואש ועט על נייר
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 50 $

 

 

  |    אודות   |    מכירה הבאה   |    מכירות קודמות   |    מכירה מיידית   |    תנאים   |    תנאי השתתפות   |