מכירה הבאה   מכירה פומבית מס' 33   אמנות ישראלית ובינלאומית   05/03/2020

 פריט 441 | אמן לא מזוהה
 שמן על בד
דייגים בכינרת...
לפרטים ←
 הערכה: 300-400 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 442 | דביר חקשוריאן
 שמן על בד צרפתי
דמויות בכפר...
לפרטים ←
 הערכה: 120-150 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 443 | אמן לא מזוהה
 שמן על בד משי מוצמד ללוח
דמות במרפסת...
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 444 | יורם לוקוב
 שמן על בד צרפתי
אישה עם מטריה...
לפרטים ←
 הערכה: 200-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 445 | יצחק מיימון
 דיו ופחם על נייר
דמות ילד...
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 446 | אמן לא מזוהה
 אקוורל על קרטון
קומפוזיציית פרחים וביצים...
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 447 | יצחק ליכטנשטיין
 אקוורל על נייר
משפחה בכפר...
לפרטים ←
 הערכה: 120-150 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 448 | יוחנן הרסון
 שמן על נייר
DO IT NOW...
לפרטים ←
 הערכה: 400-500 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 449 | יונחן הרסון
 שמן על נייר
דמות...
לפרטים ←
 הערכה: 400-500 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 450 | אמן לא מזוהה
 אקוורל על נייר
נוף ...
לפרטים ←
 הערכה: 100-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 451 | איזידור קאופמן
 תחריט צבוע ביד
שעור תורה...
לפרטים ←
 הערכה: 200-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 452 | מרדכי אבניאל
 אקוורל על נייר
ירושלים...
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 453 | לאו כהאן
 שמן על בד
דמות...
לפרטים ←
 הערכה: 150-200 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 454 | אלחנן הלפרין
 שמן על עץ
דמות...
לפרטים ←
 הערכה: 200-250 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 455 | יוסף זדרויביץ
 שמן על בד
מופשט ...
לפרטים ←
 הערכה: 200-300 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 456 | אמן לא מזוהה
 שמם על בד
דמיות בין בתים...
לפרטים ←
 הערכה: 500-600 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 457 | אמן לא מזוהה
 שמן על עץ
דמות גבר...
לפרטים ←
 הערכה: 500-600 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 458 | משה ליידר
 שמן וקולאז על בד
דמויות...
לפרטים ←
 הערכה: 120-150 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 459 | מיליה לאופר
 שמן על בד
פרחים בכד ופירות...
לפרטים ←
 הערכה: 120-150 $
  מחיר התחלתי 10 $
 פריט 460 | מיליה לאופר
 שמן על בד
קומפוזיציית פרחים...
לפרטים ←
 הערכה: 200-300 $
  מחיר התחלתי 10 $

 

 

  |    אודות   |    מכירה הבאה   |    מכירות קודמות   |    מכירה מיידית   |    תנאים   |    תנאי השתתפות   |